Pietna spomienka s prejavom lásky a nádeje

06/11/2022

Vo štvrtok 3. novembra 2022 sa pri soche Panny Márie Sedembolestnej v priľahlom lesoparku Domu RAFAEL konala spomienková slávnosť na našich pacientov a klientov, ktorí už nie sú medzi nami. Na stretnutí a spoločnej modlitbe sa zúčastnili pozostalí príbuzní, niektorí klienti i zamestnanci.

Človeka objíma Láska. V slnečnom jase Spasiteľ sveta Ježiš Kristus otvára náruč ľudskému bytiu. S takým obrazom v ruke od akademického maliara Ladislava Záborského privítala prítomných na piestnej spomienke pani Ivetka Horváthová, koordinátorka duchovnej služby v Dome RAFAEL. Stalo sa tak 3. novembra 2022 v priľahlom lesoparku nášho zdravotného a sociálneho centra pri soche Panny Márie Sedembolestnej. Na slávnosti Spomienky na zosnulých, ktorých bolo v našom zariadení za uplynulý rok 98, sa zúčastnili pozostalí príbuzní, niektorí klienti i zamestnanci.

Pobožnosť za zosnulých viedol asistent duchovnej služby akolyta Janko Selecký. V úvode obradu okrem iného povedal: „Schádzame sa pred Domom RAFAEL pri symbole veľkonočnej sviece, ktorá predstavuje vzkrieseného Pána a pri soche našej nebeskej Matky Panny Márie... Naša spomienka na zosnulých nie je poznačená iba smútkom, ale prežaruje ju viera vo večný život a nádej na vzkriesenie.“ V rámci prosebnej modlitby zaznelo, by sa Pán zmiloval nad všetkými, ktorí zosnuli v Dome RAFAEL a uzreli Jeho tvár.

Po pobožnosti pozostalí prijali pozvanie na šálku čaju i kávy a spomínali na svojich najbližších. Zároveň vyjadrili vďaku za kvalitnú starostlivosť, ktorú ich príbuzní v našom zariadení dostali.

                        text: -- Maj --

slavnost01-original


2023 © RAFAEL, N.O.