Zlepšujeme kvalitu prostredia v petržalskom lesoparku

07/11/2022

Revitalizácia a postupné úpravy petržalského lesoparku v bezprostrednom okolí Domu RAFAEL sú našim dlhodobým cieľom. V projekte, ktorý finančne podporila Nadácia SLSP, sa nám podarilo vysadiť viac ako 40 ks stromov, vysadiť nové okrasné rastliny a doplniť nový mobiliár.

Vysadenie stromov sme situovali do vzdialenejšej časti lesoparku, ktorá priamo susedí s frekventovanou Kutlíkovou ulicou. Pod odborným dohľadom spolupracujúceho krajinného architekta a v spolupráci s dobrovoľníkmi sme vysadili 40 ks vzrastlých stromov. Tie v budúcnosti vytvoria izolačnú bariéru a ochránia centrálnu časť lesoparku od hluku a prachu z rušnej ulice.

V centrálnej časti lesoparku sa nám podarilo vysadiť novú okrasnú zeleň a osadiť aj niekoľko prvkov mestského mobiláru: pribudli štyri nové parkové lavičky, šesť drevených zvýšených kvetináčov a tri exteriérové odpadkové koše. Všetky pomáhajú vytvoriť príjemnejšie, čistejšie a bezpečné prostredie pre návštevníkov lesoparku, vrátane tých na invalidných vozíkoch a nemocničných posteliach.

Ďakujeme dobrovoľníkom zo spoločnosti Soitron a.s. za ich výdatnú pomoc a účasť na brigade.

Ďakujeme Nadácií SLSP za finančnú podporu tohto projektu.

slsp-nadacia-original

kvetinace02-originalkvetinace05-originallavicky04-originallavicky02-originallavicky05-originalvysadba04-originalstromy01-originalstromy04-originalstromy05-originalstromy09-original


2023 © RAFAEL, N.O.