Dotácia z BSK nám pomohla zakúpiť nové zariadenie ALBATROS

23/11/2022

Finančný príspevok, ktorý sme získali z Bratislavského samosprávneho kraja vo forme individuálnej dotácie, nám dopomohol k zakúpeniu nového zdvíhacieho a vertikalizačného zariadenia ALBATROS od renomovanej firmy Vermeiren. Vďaka nemu zlepšujeme kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tým aj kvalitu života ťažko chorých pacientov.

Zmena polohy a aspoň limitovaný pohyb sú pre imobilných pacientov úľavou a majú pre nich veľký zdravotný aj psychologický význam. Nové špeciálne vertikalizačné zdvíhacie zariadenie ALBATROS je pomôckou, ktorá umožní pacientovi „postaviť sa“ do vertikálnej polohy. Vertikalizácia má obrovský význam a pozitívny efekt na pacienta: zlepšuje srdcovo-cievny systém a ventiláciu pľúc, pôsobí preventívne proti zápalu pľúc, pľúcnej embólii, dekubitom, či kontraktúram a stimuluje vestibulárny aparát. Vďaka vertikalizačnému zariadeniu sa môže u vybraných pacientov začať aj s nácvikom chôdze alebo udržiavania telesnej rovnováhy.

Zdvíhacie zariadenie pomáha aj personálu pri presune pacienta medzi posteľou, invalidným vozíkom alebo toaletou. Zjednodušuje personálu manipuláciu pri ošetrovaní, polohovaní a hygiene imobilných pacientov a súčasne menej zaťažuje aj samotného pacienta.

Nová pomôcka bude slúžiť dlhodobo, pomôže terajším aj budúcim pacientom.

Za finančnú podporu pri kúpe zariadenia ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.

albatros02-originalalbatros03-original


2023 © RAFAEL, N.O.