Staráme sa o kvalitu života starých chorých ľudí

12/02/2018

V poradí už 26. Svetový deň chorých sme si v centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti v bratislavskom Dome RAFAEL pripomenuli 10. februára 2018. Pridali sme sa k chorým, ako aj nemocniciam a sociálnym zariadeniam na celom svete s cieľom poukázať na potreby ľudí odkázaných na pomoc a úctu k životu v starobe a chorobe. Pápež František v súvislosti s touto udalosťou vydal posolstvo a poukázal na orodovníčku Pannu Máriu, Matku Cirkvi  (porov. Jn 19, 26-27). 

V našom centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde sa staráme o starých a ťažko i dlhodobo chorých ľudí, sme pripravili duchovno-spoločenské stretnutie. V Kaplnke sv. archanjela Rafaela slávil svätú omšu pre pacientov a ich príbuzných a sviatosť pomazania chorých udelil oratorián o. Andrej Šottník z petržalskej farnosti Svätej rodiny. O poslaní starať sa o tých, ktorí trpia zdravotnými ťažkosťami a stratou síl v pokročilej starobe, kňaz o. Andrej povedal: „Boh dáva zmysel ľudskému utrpeniu, učí nás obetovať ho za spásu sveta a premieňa na požehnanie. Pán vo svojej láske a milosrdenstve uzdravuje srdce človeka a každého z nás, osobitne chorých, povoláva k osobnej svätosti.“  

Dom RAFAEL je jedným z mnohých miest, kde je vhodné a adresné pripomenúť si Svetový deň chorých. Ide aj o výzvu smerom k zdravej populácii a celej spoločnosti, aby sa podieľali na zvyšovaní kvality chorých starých ľudí. Vyžaduje si to nielen profesionálnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ale aj scitlivenie verejnosti k tejto dôležitej a náročnej oblasti.

Informovala: Marta Majerčáková

Foto: - MAJ -


2023 © RAFAEL, N.O.