Odborný seminár aj o Charte zdravotníckych pracovníkov

27/02/2018

Permanentné vzdelávanie zdravotníckeho personálu sa pravidelne podľa stanoveného harmonogramu uskutočňuje v priestoroch Domu RAFAEL. V tomto petržalskom centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti poskytujú starostlivosť dlhodobo chorým, starým ľuďom a tým, ktorí sú odkázaní na pomoc.

Novú Chartu zdravotníckych pracovníkov 20. februára 2018  prítomným sestrám, sociálnym pracovníkom a tímu Domu Rafael priblížil CSID. Martin Kramara. Ide o dokument Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve, ktorý bol publikovaný v roku 2017. Dokument má na zreteli najmä etické postoje adresované lekárom, sestrám a zdravotným asistentkám, sociálnym pracovníkom, ako aj odborníkom v oblasti genetiky, farmácie, zákonodarcom i širokej verejnosti.

Prednášajúci hosť, ktorý je hovorcom Konferencie biskupov Slovenska, oživil svoje vystúpenie o viaceré medializované kauzy z oblasti bioetiky. V súvislosti s hospicovým oddelením v Dome RAFAEL sa tiež venoval téme Etické aspekty paliatívnej starostlivosti. 

Záver odborného seminára patril praktickým informáciám o prijímaní pacienta do Domu RAFAEL, štandardizovanom postupe, úlohe sestry a vedení ošetrovateľskej dokumentácie.

Autor textu a fotografie:   – MAJ –


2023 © RAFAEL, N.O.