Národný týždeň charity sme podporili účasťou

25/06/2018

Možnosť prezentovať svoje služby a činnosť prijalo aj naše centrum zdravotnej a sociálnej starostlivosti - Dom RAFAEL. Počas Národného týždňa charity sme v piatok popoludní 15. júna 2918 na Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy prezentovali svoju odbornú činnosť. Obyvatelia hlavného mesta, ako aj turisti sa mohli dozvedieť o našej komplexnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre ťažko i dlhodobo chorých a mladých dospelých ľudí s postihnutím.

Charita znamená veľkorysú pomoc, ako aj ústretový, obetavý a láskavý prístup k ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.  V Dome RAFAEL sa usilujeme plniť toto náročné humánne poslanie v súlade s cieľom - prejaviť úctu človeku a zachovať jeho dôstojnosť v každom veku.

- MAJ -


2022 © RAFAEL, N.O.