Dobrovoľníci v Dome RAFAEL

27/11/2018

Priateľské stretnutie s dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú do Domu RAFAEL, sa uskutočnilo 13. novembra 2018. Slová vďaky za nezištnú službu týmto ľuďom, ktorí pacientom a klientom venujú svoj čas i priazeň, vyslovila koordinátorka dobrovoľníkov Ivetka Horváthová. 

Pripomenula, že v našom zariadení poskytujeme klientom odbornú starostlivosť. Zásluhou dobrovoľníkov im odovzdávame aj viac ľudskosti. Na záver príhovoru dodala: ”Vy im prinášate lásku. Je to živá pilulka lásky, ktorá rozvíja pekné medziľudské vzťahy a napomáha duševnému i fyzickému zdraviu.” Osobnosť človeka rastie v službe. Dobrovoľníci to vedia, lebo tento krok vpred už urobili a sú pre nás príkladom.

Služba starým, chorým ľuďom odkázaným na pomoc premieňa a obohacuje aj dobrovoľníkov. Túto skutočnosť potvrdili vtedy, keď sa delili o svoje zážitky a skúsenosti. Pridala sa k nim psychologička Simonka Predáčová, ktorá sprevádza dobrovoľníkov.

Koordinátorka v rámci spoločenského podujatia zdôraznila aj duchovný rozmer nezištnej služby. Pomohla si myšlienkou švajčiarskeho sociálneho reformátora Johanna Heinricha Pestalozziho: „Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh.“

-   MAJ –
Foto: - IS -


2022 © RAFAEL, N.O.