Zveľaďujeme lesopark v okolí Domu RAFAEL

28/12/2018

Revitalizovať a skultúrniť lesopark v okolí Domu RAFAEL na Kutlíkovej ulici v Bratislave-Petržalke. Taký je dlhodobý cieľ tohto centra zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorý bol  finančne podporený aj Bratislavským samosprávnym krajom.  

Zanedbaný prírodný priestor sa neziskové zariadenie Dom RAFAEL usiluje zveľadiť od roku 2015. Čistí prírodný priestor a postupne obnovuje zeleň. Viacero stromov bolo treba odborne ošetriť, poškodené vyrúbať a vysadiť mladé dreviny a kvety.

Areál si však vyžaduje omnoho viac - vybudovať prírodné chodníky, ktoré by kopírovali prirodzený charakter lužných lesov, a osadiť lavičky, aby bol skutočnou relaxačnou zónou. Na tento zámer prispel Bratislavský samosprávny kraj s cieľom podporiť rozvoj územia vo svojom regióne.

Návštevníkmi areálu budú pacienti a klienti z Domu RAFAEL, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík, dlhodobo chorí a ľudia so špecifickými potrebami. Zároveň priestor zakomponovaný v lesoparku je prístupný a prospešný aj pre obyvateľov sídliska.

Celkový zámer skultivovať petržalský lesopark a v rámci neho vytvoriť „oázu pokoja“, má aj hlbší význam. Prirodzenou cestou integruje starých ľudí odkázaných na pomoc medzi obyvateľov sídliska, zabraňuje izolácii, ktorou seniori často trpia. Rúca bariéry a umožňuje bezprostredný kontakt s mladou generáciou, návštevami a dobrovoľníkmi. A v neposlednom rade výrazne zhodnocuje životné prostredie.


2022 © RAFAEL, N.O.