V Dome RAFAEL sú relikvie blahoslavenej Anky

15/09/2020

V centre zdravotnej a sociálnej starostlivosti Domu RAFAEL sa oslavy štyroch rokov jestvovania spojili s vďakou a ocenením služby chorým ľuďom. Svätú omšu s týmto úmyslom slávil kňaz Košickej arcidiecézy o. Marek Ondrej. Počas homílie pacientom a klientom zariadenia, zamestnancom i dobrovoľníkom okrem iného povedal: „Trpieť sám je ťažké. Pán Ježiš mal v ťažkých chvíľach nablízku svoju Matku Máriu. Príchod relikvie bl. Anky do vašej kaplnky má rovnaký dôvod – sprevádzať ľudí v tomto zariadení vo chvíľach ich bolesti. Anku Kolesárovú ako mučenicu tiež viedol Pán. Anka bude pri vás, lebo ona zažila Božiu blízkosť. Preto nech je vašou orodovníčkou.“ Na záver dodal, že nová blahoslavená je patrónkou mládeže aj preto, aby mladí ľudia mali odvahu obetovať sa pre službu chorým a starým odkázaným na pomoc iných.

Koordinátorka duchovných aktivít v Dome RAFAEL pani Ivetka Horváthová v tejto súvislosti pripomenula, že relikvia bl. Anky je pre nás príkladom obetavosti žiť pre vznešené hodnoty a posilou aj pre zamestnancov zariadenia.

Na záver svätej omše postulátor procesu blahorečenia o. Marek Ondrej protokolárnym spôsobom odovzdal relikviu bl. Anky Kolesárovej riaditeľovi zariadenia pánovi Vladimírovi Horváthovi. Relikvia mladej slovenskej mučenice je uložená do relikviára v tvare srdca (zmenšená podoba originálu, ktorého autorom je umelec Marek Husovský) ako symbolu obety a lásky.  Tento relikviár s prvostupňovou relikviou bl. Anky je vystavený k úcte v kaplnke Domu RAFAEL.

-   Maj -


2022 © RAFAEL, N.O.