Pripomenuli sme si 4. výročie Domu RAFAEL

30/09/2020

Štyri roky jestvovania centra zdravotnej a sociálnej starostlivosti Domu RAFAEL sme slávili 29. septembra 2020. V tento deň svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela - patróna nášho zariadenia, sme sa zišli na spoločenskom posedení. Podujatie sa uskutočnilo v príjemnom reštauračnom zariadení, v uzavretom priestore za dodržania potrebných epidemiologických opatrení.

Pracovníkom Domu RAFAEL sa na úvod stretnutia prihovoril pán riaditeľ Ing. Vladimír Horváth. Vyjadril spokojnosť, že naše zdravotné a sociálne centrum je po štyroch rokoch od otvorenia v stabilizovanom stave a v čase pandémie sa mu darí zvládnuť všetky úlohy.

V rámci starostlivosti o chorých starých ľudí odkázaných na pomoc sa dbá nielen o zdravie tela, ale aj ducha a duše pacientov a klientov. Duchovná služba je rovnako dôležitá ako zdravotná a sociálna starostlivosť. Pán riaditeľ v tejto súvislosti poďakoval v mene vedenia Domu RAFAEL všetkým zamestnancom a kňazom, ktorí pomáhajú napĺňať túto komplexnú službu.

Zdôraznil tiež, že úlohou vedenia je starať sa o  zamestnancov, aby mohli oni slúžiť klientom. Pripravilo preto pre zamestnancov ďalší benefit – pravidelné masáže.

Pán riaditeľ v príhovore spomenul, že by sme sa chceli stať zariadením, ktoré môže pomôcť nielen solventnejším klientom, ale aj tým, ktorí si službu a starostlivosť rovnako zaslúžia, ale finančné možnosti im to neumožňujú. Chceme naďalej zostať verní svojej misii, ktorou je starostlivosť o chorých ľudí s postojom úcty k životu a dôstojnosti človeka až po jeho prirodzenú smrť.

-   Maj –

Foto: IH


2023 © RAFAEL, N.O.