Spomínali sme na zosnulých v Dome RAFAEL

03/11/2020

V afmosfére sviatkov Všetkých svätých a Spomienky na všetkých verných zosnulých sme si aj v Dome RAFAEL uctili pamiatku zosnulých. V Kaplnke sv. archanjela Rafaela Domu RAFAEL sme túto udalosť slávili v stredu 28.októbra 2020 súkromnou neverejnou bohoslužbou. Svätá omša bola obetovaná na úmysel za všetkých našich 60 drahých klientov, ktorí nás opustili a odišli do večnosti v uplynulom roku.

K oltáru sme preto okrem obetných darov chleba a vína priložili  aj knihu, v ktorej sú zapísané mená našich zosnulých klientov.

Aj keď sme nemohli sviatok Dušičiek osláviť ako po minulé roky spolu s príbuznymi zosnulých, boli sme radi, že boli s nami aspoň na diaľku duchovne spojení. V tomto duchu kresťanskej viery vo večný život a nádeje na budúce vzkriesenie sme sa zomkli ako jedna veľká rodina komunity RAFAEL.

Text: IVETKA HORVÁTHOVÁ, koordinátorka duchovných a spoločenských aktivít D

Foto: HELENKA MARTVOŇOVÁ


2022 © RAFAEL, N.O.