Dožinková slávnosť

17/11/2021

Dňa 19.10. 2021 sa konalo tematické, slávnostné posedenie v spoločenskej miestnosti Domu RAFAEL, pre klientov špecializovaného zariadenia a domu sociálnych služieb.

Po privítaní klientov a hostí sme si spoločne na filmovom plátne pozreli historickú prezentáciu záveru žatvy, dožinkových zvykov a slávností v rôznych regiónoch Slovenska.

Privítali sme pani hudobníčku Alenku Cagáňovú, ktorá nám prišla spríjemniť akciu interpretáciou ľudových piesní a hrou na akordeóne, spoločne sme spevom sprevádzali privezenie dožinkového venca hojnosti. Prespievali sme všetky ľudovky i tie na želanie a niektorí klienti ich aj doprevádzali hrou na rytmické hudobné nástroje.

Klienti sa pohostili výbornými Lineckými koláčikmi, ktoré vlastnoručne napiekli počas Kulinoterapie. Ochutnali aj dožinkový burčiak a spevom  rozveselení oslavovali dožinky, kto mohol aj tancoval :).

Ešte niekoľko dní klienti spomínali a chválili vydarenú akciu a zdieľali spoločne dobrú náladu, ktorú v nich zanechala.

20211019_105211-original20211113_202033-original2022 © RAFAEL, N.O.