Mikrosvet na dosah ruky

29/11/2021

Klienti Domu RAFAEL v Petržalke sú z veľkej väčšiny pripútaní na lôžko, ktoré sa stáva ich spálňou, jedálňou i obývačkou zároveň. Jediný mikrosvet, ktorý majú na dosah svojej ruky, často tvorí práve stolík pri lôžku. Zásuvky ukrývajú drobné poklady, spomienky vo forme fotografií, maškrty alebo iné (pre nich) nesmierne dôležité maličkosti. Veci, ktoré sa nám zdravým a sebestačným zdajú samozrejmé a občas si ich vôbec neuvedomujeme, zohrávajú v životoch seniorov a dlhodobo chorých dôležitú úlohu. Pomáhajú im nepretrhnúť niť so svetom, v ktorom sa pohybovali väčšinu svojho života. Nočné stolíky sú im k dispozícii aj v čase, keď im choroba a slabosť už nedovolí socializovať sa ani pri spoločnom trávení obedov a večerí.

Doterajšie nočné stolíky sme v minulosti získali ako používané a zachovalé v rámci daru zahraničnej dobročinnej organizácie, avšak postupne už v plnej miere prestávajú vyhovovať súčasným požiadavkám moderne poskytovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov a odkázaných klientov a v prípade nevyhnutnej opravy je už takmer nemožné zadovážiť náhradné diely a súčiastky. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou koronavírusu a obmedzené možnosti návštev v zariadeniach sme našim imobilným a tažko postihnutým pacientom a klientom chceli umožniť pohodlnejšie komunikovať s príbuznými cez videohovory na tabletoch, ktoré by si mohli podľa potreby naklopiť priamo nad svojimi lôžkami. Preto sme sa rozhodli v postupných krokoch nahradiť naše doterajšie stolíky pri lôžkach modernejšími stolíkmi s náklopnými plošinami. V tejto veci sme oslovili v rámci grantového projektu MČ Bratislava – Petržalka, aby sa spoločne s nami podieľala na výmene pôvodných stolíkov, pretože ich považujeme za dôležitú súčasť osobného priestoru našich klientov. Započali sme teda spoločne túto etapu obnovy nákupom dvoch šikovných príručných stolíkov Vitana od spoločnosti Stiegelmeyer.

Všeobecne sa v našom zariadení snažíme kontinuálne vylepšovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť po všetkých stránkach, ktoré ovplyvňujú našich klientov/pacientov telesne alebo duševne – zvlášť v náročnej dobe obmedzení a opatrení, ktoré na nás všetkých viac či menej dopadajú. Chceme poskytovať špičkovú a dôstojnú starostlivosť o túto zraniteľnú skupinu obyvateľov aj v duchu obsahu strategických dokumentov a koncepcií v oblasti sociálnej starostlivosti, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a prispieť aj našim dielom k dobrému menu MČ Bratislava - Petržalka.

Tento projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka – miesto kde to žije.

stiegelmeyer_logo-svg-originallogo-original


2022 © RAFAEL, N.O.