Modernizáciou k zlepšeniu kvality života a starostlivosti

25/03/2022

Vďaka dotácii z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) sa nám podarilo modernizovať vybavenie pre dlhodobo chorých a kúpiť nové elektricky polohovateľné nemocničné lôžka a antidekubitné matrace. 

Nové lôžka výrazne pomôžu zlepšiť kvalitu života našich pacientov. Získali sme moderné, bezpečné, spoľahlivé a robustné nemocnčné postele. Variabilita ich použitia umožňuje prispôsobiť konkrétne lôžko aktuálnym potrebám a zdravotnému stavu pacienta. Dôležitým prínosom je aj možnosť transportu - veľké kolesá a centrálna brzda dovoľujú jednoduchý presun imobilného pacienta v priestoroch Domu RAFAEL alebo do lesoparku v okolí.

Zároveň nové lôžka zlepšujú pracovné podmienky ošetrujúceho personálu: mnohé vlastnosti nového vybavenia (napr. nastaviteľná výška, podpora pri premiestňovaní a manipulácii s pacientami, ľahkosť prepravy) významne uľahčujú prácu personálu a znižujú riziko prípadného poranenia ich chrbta a pohybového aparátu.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Popdora regionálneho rozvoja. 

Za podporu projektu MIRRI ďakujeme.

postele01s-originalpostele02s-original


2022 © RAFAEL, N.O.