Fašiangová slávnosť napokon bola

04/04/2022

V utorok 22. marca 2022 sa v Dome RAFAEL uskutočnilo fašiangové posedenie s pochovávaním basy. Kvôli protipandemickým opatreniam sa nepodarilo uskutočniť fašiangovú zábavu v pôvodných predpôstnych termínoch, preto sme veľmi radi, že sa symbolické pochovanie basy nakoniec konalo a všetkých zúčastnených veľmi potešilo.

Klienti oddelenia C v spolupráci s klientmi DSS vyrobili na pracovných terapiách krásnu výzdobu, symbolickú basu na márach, masky a taktiež pripravili bohaté občerstvenie. Hudobne nás sprevádzala šikovná harmonikárka, dobrovoľníčka,  p. Alenka C., ktorú sme všetci dopĺňali hlasitým spevom a spoločne sme si aj zatancovali. Nechýbali veselé masky cigánky, krojovancov, spevákov a speváčok či kňaza. V závere posedenia sme vykonali obrad pochovania basy tak, ako to bolo zvykom najmä na dedinách a v malých mestách.

Tým sme aj my oficiálne ukončili obdobie zábav, na ktoré budeme spoločne čakať opäť po Veľkej noci a budeme sa opäť tešiť na ďalšiu spoločnú zábavu ,,Májales“.

fasiangy-02-originalfasiangy01-original


2022 © RAFAEL, N.O.