Letné aktivity našich klientov

24/06/2022

Priaznivé letné počasie nám v posledné týždne umožnilo  uskutočniť viacero milých podujatí v našom v lesoparku. 

Ešte v mesiaci Máj k nám zavítalo asi 40 detí z materskej školy Iľjušinova, aby našich klientov pozdravili básňami a zaspievali im piesne. Všetkých obdarovali sadenicami kvetov a vlastnoručne vyrobenými pohľadnicami. Klientom vyčarili naozaj úprimný úsmev na tvári.

Ďalšou milou aktivitou bolo spoločné sadenie kvetov, ktoré bolo spríjemnené spoločným spievaním ľudových piesní s harmonikou. Zasadené kvietky a bylinky nám krášlia okolie domu.

O týždeň neskôr nás čakalo ďalšie milé vystúpenie detí, tento krát zo základnej školy Tupolevova. Žiaci si pripravili hudobno-tanečné pásmo a vzácne darčeky, ktoré našim obyvateľom osobne odovzdali.

Prvý letný deň sme zase otvorili spoločnou grilovačkou s klientmi DSS. Porozprávali sme si o zvykoch a tradíciách spojených s oslavami sv. Jána a zapálili symbolický ,,jánsky oheň“. Potom nás už čakalo chutné jedlo, výborná hudba a dobrá nálada.

img_1077-originalimg_1113-originalimg_1115-originalimg_2579-original2022 © RAFAEL, N.O.