V Dome RAFAEL to "ZNIE"!

22/12/2021

Vďaka finančnej podpore z Bratislavského samosprávneho kraja sme mohli našim klientom zabezpečiť gitary a orffove hudobné nástroje, vďaka ktorým skvalitníme a obohatíme nielen muzikoterapeutické stretnutia, ale aj rôzne spoločenské akcie v našom dome.


Čítať viac

Mesiac december v Dome RAFAEL

21/12/2021

S príchodom decembra sme v Dome RAFAEL pripravili viacero akcií a podujatí, všetky s cieľom pozitívne sa nastaviť na vianočné obdobie a vychutnať si to, čo sviatkom pokoja a radosti predchádza.  


Čítať viac
2023 © RAFAEL, N.O.