Kurz kinestetiky s finančnou podporou Nadácie EPH

01/12/2022

V mesiacoch október a november 2022 sme aj s finančnou podporou z Nadácie EPH zorganizovali v Dome RAFAEL 4-dňový základný kurz Kinestetika v  opatrovateľstve od Rakúskej kinestetickej spoločnosti. Prvá skupina našich zamestnancov, ktorá kurz absolvovala, mohla spoznať význam aktívneho pohybu a možnosti jeho využitia pri opatrovaní pacientov a klientov. 

 


Čítať viac

Dotácia z BSK nám pomohla zakúpiť nové zariadenie ALBATROS

23/11/2022

Finančný príspevok, ktorý sme získali z Bratislavského samosprávneho kraja vo forme individuálnej dotácie, nám dopomohol k zakúpeniu nového zdvíhacieho a vertikalizačného zariadenia ALBATROS od renomovanej firmy Vermeiren. Vďaka nemu zlepšujeme kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tým aj kvalitu života ťažko chorých pacientov.


Čítať viac

Nadácia EPH podporila hospic v grantovom programe Zo života 2022

22/11/2022

V tomto roku nám Nadácia EPH  v rámci grantového programu Zo života poskytla finančné prostriedky vo výške 5.000 eur na zabezpečenie prevádzky hospicu. Aj táto dotácia prispela ku kvalite poskytovanej starostlivosti hospicovým pacientom.


Čítať viac

Zlepšujeme kvalitu prostredia v petržalskom lesoparku

07/11/2022

Revitalizácia a postupné úpravy petržalského lesoparku v bezprostrednom okolí Domu RAFAEL sú našim dlhodobým cieľom. V projekte, ktorý finančne podporila Nadácia SLSP, sa nám podarilo vysadiť viac ako 40 ks stromov, vysadiť nové okrasné rastliny a doplniť nový mobiliár.


Čítať viac

Pietna spomienka s prejavom lásky a nádeje

06/11/2022

Vo štvrtok 3. novembra 2022 sa pri soche Panny Márie Sedembolestnej v priľahlom lesoparku Domu RAFAEL konala spomienková slávnosť na našich pacientov a klientov, ktorí už nie sú medzi nami. Na stretnutí a spoločnej modlitbe sa zúčastnili pozostalí príbuzní, niektorí klienti i zamestnanci.


Čítať viac
2023 © RAFAEL, N.O.