Poďakovanie dobrovoľníkom v kaplnke Domu RAFAEL

07/06/2019

Stretnutie dobrovoľníkov duchovnej služby v Kaplnke sv. archanjela Rafaela Domu RAFAEL sa uskutočnilo 3. júna 2019. Prvé podujatie tohto druhu zorganizovala koordinátorka dobrovoľníkov Ivetka Horváthová spolu s psychologičkou Simonkou Predáčovou.

Dvanástim pozvaným a morálne oceneným dobrovoľníkom pani Ivetka porozprávala históriu vzniku centra zdravotnej a sociálnej starostlivosti Domu RAFAEL a jeho Kaplnky sv. archanjela Rafaela. Podelila sa o mnohé výnimočne príbehy, ktoré v súvislosti s nezištnou duchovnou službou zažila od začiatku otvorenia kaplnky. V mene Domu RAFAEL , ako aj pacientov a klientov poďakovala dobrovoľníkom za nesmierne obetavú službu liturgickej hudby v kaplnke a za ďalšiu činnosť spojenú s prípravami na svätú omšu.

Prítomní sa na tomto milom stretnutí povzbudili čítaním úprimných poďakovaní od pacientov a klientov. Simonka odovzdala dobrovoľníkom domčeky, ktoré im klienti spolu s terapeutkami vyrobili ako symbol domova a rodiny. Zároveň uvažovali ako pokračovať v tejto ušľachtilej službe, ktorá zahŕňa starosť o dušu človeka.

Súčasťou slávnostného večera bola aj spoločná večera a delenie sa o skúsenosti v príjemnej atmosfére. 

- z podkladov Ivetky Horváthovej, koordinátorky dobrovoľníkov - 


2023 © RAFAEL, N.O.