Staňte sa dobrovoľníkom

Hľadáme ľudí ochotných pridať ruku k dielu, venovať kúsok svojho času a časť svojho srdca seniorom v našom zariadení.

Aktuálne ponúkame možnosť zapojiť sa v programe:

„Príďte k nám na návštevu“

  • rozhovory, hranie spoločenských hier, prechádzka, čítanie, ...
  • „len tak byť spolu“ 
  • 1-2 hodiny, 1x do týždňa

Ak máte záujem zapojiť sa do dobrovoľníckej služby, napíšte na psycholog@domrafael.sk alebo zavolajte na tel. 0904704816.

2023 © RAFAEL, N.O.