Fašiangová slávnosť
29. februára 2024

Vo februári sa u nás ako každý rok uskutočnila Fašiangová slávnosť, ktorá sa stala očakávanou a obľúbenou udalosťou medzi prijímateľmi sociálnych služieb. Na túto udalosť sa všetci tešili a starostlivo si pripravovali. Klienti z DSS si pripravovali svoje masky, čo prinášalo do ich každodenného života zábavu a tvorivosť. Navyše proces výroby masiek bol nielen kreatívnym prejavom, ale aj dôležitou terapeutickou aktivitou na rozvoj fantázie a emocionálnu ventiláciu. Tento rok prijímatelia sociálnych služieb napiekli fanky a vytvorili masky rôznych postáv, ako kráľ, čašník, speváci, ježibaby, lienky a množstvo iných zázračných bytostí. Slávnosť bola ukončená tradičným pochovaním basy, čím sme oficiálne ukončili obdobie zábavy a privítali sme pôst.

Fašiangovej slávnosti sa zúčastnili prijímatelia z oboch našich sociálnych služieb z DSS aj ŠPZ. Cieľom akcie bolo podporiť medzigeneračnú integráciu, sociálnu interakciu, rozvíjať vzájomné porozumenie, zdieľať radosť a vytvoriť nezabudnuteľné zážitky, ktoré obohatili životy všetkých prítomných. Týmto spôsobom sme nielen udržali tradíciu fašiangov, ale aj posilnili pocit spolupatričnosti a komunity medzi prijímateľmi sociálnych služieb, čím sme prispeli k ich emocionálnej a sociálnej pohode.