DOM RAFAEL – ĽUDSKOSŤ – DÔSTOJNOSŤ – PROFESIONALITA

hospic, starostlivosť o odkázaných, následná opatrovateľská starostlivosť, starostlivosť o mladistvých so špeciálnymi potrebami, …

v prípade záujmu o umiestnenie vyplňte pár údajov pomocou nášho kontaktného formulára

2% ikona

VYUŽITE MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2% Z DANÍ

Venujeme sa tažko a dlhodobo chorým, zomierajúcim ľuďom a ľuďom s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Aj malá pomoc môže zlepšiť ich život. Poukážte 1-2-3% z Vašich daní a staňte sa jedným z darcov.

Rozhovory o zmysle konca života s našou zdravotnou sestrou Natáliou Schäringerovou