Cenník

Dom RAFAEL je neštátnym zariadením v prevádzke neziskovej organizácie s viaczdrojovým financovaním.

Výška sumy za pobyt pacienta sa určuje na základe požadovanej zdravotnej / sociálnej starostlivosti a dĺžky pobytu.

V závislosti od druhu pobytu a zdravotného stavu pacienta je pobyt v Dome RAFAEL čiastočne financovaný

  • v sociálnom zariadení Bratislavským samosprávnym krajom (VÚC) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • hospitalizácia v hospici alebo dome ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnou poisťovňou VšZP, Dôvera a Union.

Viac informácií o cene poskytovanej sociálnej služby nájdete na našej stránke

V prípade záujmu o služby nás prosím kontaktujte telefonicky, cez kontaktný formulár alebo na adrese info@domrafael.sk.