Stavanie mája
7. mája 2024

V máji sme v lesoparku Domu RAFAEL tradične zorganizovali prvomájovú akciu, ktorá bola nielen oslavou jarných tradícií, ale aj príležitosťou na posilnenie komunitných vzťahov a terapeutický rast prijímateľov sociálnych služieb v ŠpZ aj DSS. Otvorenie akcie sme zahájili inšpirujúcim rozprávaním o tradíciách spojených s prvým májom, čím sme si vytvorili príjemnú a vzdelávaciu atmosféru.

Prijímatelia sociálnej služby z DSS sa niekoľko dní pred samotnou akciou aktívne podieľali na príprave. Ozdobili tradičný Máj farebnými stužkami, čo bolo nielen kreatívnou činnosťou, ale aj príležitosťou na rozvoj jemnej motoriky a posilnenie zmyslu pre estetiku. Spoločne si nacvičili folklórne piesne, čím podporili nielen hudobné a rytmické schopnosti, ale aj sociálnu interakciu a tímovú spoluprácu.

V deň akcie sa stretli v lesoparku klienti zo špecializovaného zariadenia aj domova sociálnych služieb. Pridala sa externá harmonikárka Alenka, ktorá zabezpečila hudobný sprievod a podnietila k spontánnemu pohybu a radosti. Celkovo bola spoločná prvomájová akcia nielen oslavou tradičných hodnôt, ale aj významným terapeutickým nástrojom, ktorý prispel k zlepšeniu kvality života prijímateľov sociálnych služieb.