Dom sociálnych služieb

Dom sociálnych služieb je tu pre dospelých ľudí so špeciálnymi potrebami. Našim cieľom je udržiavať kontinuitu v osobnostnom raste a rozvoji ľudí s rôznymi stupňami mentálneho a telesného obmedzenia a zároveň im poskytovať možnosť neuzatvárať sa v domácom prostredí.

V Dome RAFAEL poskytujeme služby v ambulantnej/dennej forme v pracovné dni od 8:00 do 16:00.

Cena pre prijímateľa sociálnych služieb s dotáciou:   263,60 €