Menej bolesti v hospici
27. novembra 2023

V hospici Domu RAFAEL s kapacitou 12 lôžok prebieha intenzívna zdravotná ale aj sociálna, psychologická a duchovná starostlivosť o pacienta a jeho rodinu. Prevádzka hospicu je veľmi náročná, a to nielen psychicky a personálne, ale aj finančne. Utiahnuť náklady na komplexnú starostlivosť bez dodatočných zdrojov financovania nie je v súčasnej situácií možné. Príspevky zo zdravotných poisťovní jednoducho nestačia pokryť prevádzkové náklady na všetkých pacientov.

Nadácia EPH nás podporila tento rok grantovým projektom Oporný bod do života 2023. Finančná podpora vo výške 2.500 eur nám pomohla zabezpečiť prevádzku hospicu ako aj uľahčiť náročnú prácu s pacientami. Podarilo sa nám dokúpiť lieky a zdravotnícky materiál pre hospicových pacientov, ale aj špeciálny zdvihák pre imobilných pacientov. Ten umožní šetrnejšie zaobchádzanie s pacientami a uľahčí prácu sanitárom a fyzioterapeutom.

Vďaka získaným finančným prostriedkom môžu hospicoví pacienti dostávať kvalitnú starostlivosť a svoje posledné dni môžu prežiť dôstojne, bez bolesti a utrpenia.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

Nadacia EPH