Dom RAFAEL
... poskytujeme zdravotnú a sociálnu starostlivosť chorým a odkázaným ...
ľudskosť - dôstojnosť - profesionalita

hospic, starostlivosť o odkázaných, následná ošetrovateľská starostlivosť, starostlivosť o mladistvých so špeciálnymi potrebami, ...

Zistite viac

v prípade záujmu o umiestnenie vyplňte pár údajov pomocou nášho kontaktného formulára...

Mám záujem o umiestnenie
Prečítajte si reportáž s našim lekárom a psychologičkou

... MUDr. Mrocek a Mgr. Predáčová rozprávajú aj o tom, ako by mala vyzerať hospicová starostlivosť a aké dôležité je dožiť život dôstojne ...

PREJDITE NA REPORTÁŽ NA TVNOVINY.SK

... kňaz Vladimír Thurzo rozpráva o tom, či sa dá pripraviť na smrť, ako ju znášajú veriaci a neveriaci a čo si myslí o eutanázii ...

PREJDITE NA ROZHOVOR NA TVNOVINY.SK


Využite možnosť darovať % z daní

Venujeme sa ťažko a dlhodobo chorým, zomierajúcim ľuďom a ľuďom s mentálnym alebo fyzickým postihnutím. Aj malá pomoc môže zlepšiť ich život. Poukážte 1-2-3% z Vašich daní a staňte sa jedným z darcov.


Ako darovať
O zdravotno-sociálnej starostlivosti v Dome RAFAEL vysielala RTVS

... pozrite si reláciu CESTA odvysielanú na Dvojke dňa 18.3.2017...


2021 © RAFAEL, N.O.