Výročné správy

Prečítajte si výročné správy neziskovej organizácie, ktorá je prevádzkovateľom Domu RAFAEL. Nájdete v nich informácie týkajúce sa našej činnosti a hospodárenia počas príslušného kalendárneho roka.