Špecializovaný tím

Za staroslivosť v Dome RAFAEL zodpovedá interdisciplinárny tím zložený z lekárov, zdravotných sestier, opatrovateľov, rehabilitačných pracovníkov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov a duchovných. Sestry, zdravotní asistenti, sanitári a opatrovatelia, ktorí pracujú priamo pri lôžku pacientov/klientov, sú k dispozícií 24 hodín denne. Ostatní členovia tímu sa k nim pridávajú v pracovné dni počas dennej zmeny.

O pacientov/klientov sa stará multifunkčný tím. Sú to:

Lekári

primár a ostatní lekári poskytujú lekársku starostlivosť v hospici, v ostatných jednotkách starostlivosti zabezpečujú lekársky dohľad a sú k dispozícií sestrám v prípade zdravotných komplikácií pacientov/klientov

Sestry – manažérky

sú to vedúca sestra a staničná sestra, zabezpečujú kvalitu starostlivosti, prevádzku oddelenia, objednávanie liekov, kompenzačných a inkonti­nen­čných pomôcok, vedú sesterské vizity

Zdravotné sestry

pôsobia priamo na oddeleniach, sú zodpovedné za starostlivosť počas zmeny, v ktorej sú na pracovisku

Opatrovatelia, sanitári, zdravotnícki asistenti

pôsobia priamo na oddeleniach, starajú sa o pacientov/­klientov, asistujú sestrám

Sociálni terapeuti

organizujú a vedú sociálne terapie, stimulačné a aktivizačné programy. Terapie poskytujú individuálne aj skupinovo, v tera­pe­utických miestnostiach alebo priamo na oddelení v izbách pacientov/klientov

Psychológ

zúčastňuje sa skupinových sociálnych terapií a organizuje individuálne stretnutia s pacientami/klien­tami. Je tu tiež pre príbuzných, ktorí potre­bujú konzultáciu, pomoc a pochopenie. Vedie evidenciu dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú terapeutom počas skupinových terapií a ponúkajú spoločnosť ležiacim pacientom/klientom

Sociálny pracovník

poskytuje komplexné sociálne poradenstvo a informácie o možnostiach a podmienkach umiestnenia v Dome RAFAEL