Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Je menej známym kombinovaným typom zdravotnej starostlivosti, keď pacient dostáva ústavnú starostlivosť sestier a lekárska starostlivosť je ambulantná. Pacient má byť pri príjme diagnostikovaný s nastavenou liečbou. V DOSe poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu následne po pobyte v nemocnici alebo ako prevenciu pre podporu a uchovanie zdravia, predchádzanie komplikáciam, zmiernenie bolesti.

Naše zariadenie ponúka komplexnú fyzioterapiu po hospitalizácií, pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. Zistite viac o možnostiach REHABILITÁCIE v dome ošetrovateľskej starostlivosti.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti  zabezpečuje kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom, ktorí ju potrebujú a nie je možné im ju poskytnúť v prirodzenom domácom prostredí. Je vhodný pre ľudí s chronickými ranami, pooperačnými ranami, pre stavy po operáciach, pre pacientov s neurologickými ochoreniami, pre návrat do aktívnej pracovnej činnosti alebo do aktívneho života, späť do domáceho prostredia.