Hospic a paliatívna starostlivosť

V hospici poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Robíme všetko preto, aby sme im priniesli úľavu od bolesti a ďalších symptómov, a poskytli im maximálnu možnú kvalitu života. S úctou voči dôstojnosti každého človeka sprevádzame našich pacientov až do konca, aby v posledných chvíľach nikto nezostal osamotený.

Hlavným cieľom hospicovej starostlivosti je predchádzať komplikáciam, zmierniť bolesť a eliminovať utrpenie spojené s pokročilým štádiom choroby. Okrem fyzickej stránky človeka dbáme aj na psychickú a duchovnú stránku, čo sa týka pacienta rovnako ako jeho príbuzných.