Slávili sme Advent
12. decembra 2022

Rorátnu svätú omšu v rannom prítmí a vo svetle sviec sme v Kaplnke sv. archanjela Rafaela slávili 2. decembra 2022. 

Začiatok Adventného obdobia symbolicky naznačoval nápis „Príde Kristus“, ktorý bol zostavený z horiacich sviec. Svätú omšu v atmosfére očakávania sviatkov Narodenia Pána slávil páter Santiago, ktorý vykonáva pastoračnú službu v našom zdravotnom a sociálnom centre. V homílii zdôraznil, že Adventné obdobie nás pozýva prinášať Svetlo a Pánov pokoj do prostredia, v ktorom pracujeme a žijeme. Na rorátoch sa zúčastnili niektorí zamestnanci, zastúpení boli aj klienti a ich rodinní príslušníci.

Adventné slávenie v miestnej kaplnke nadväzovalo na sviatky a udalosti spojené s liturgickým rokom, ktoré zachovávame spolu s pacientmi a klientmi. Do Domu RAFAEL prichádzajú kňazi a prihovárajú sa našim pacientom a klientom počas svätých omší, vysluhujú sviatosti a poskytujú duchovné povzbudenie v ich chorobe a starobe.