Akordeón ako nástroj muzikoterapie v Dome RAFAEL
26. augusta 2022

K najobľúbenejším formám terapií patrí hudba. Azda nič lepšie nejestvuje ako „muzika naživo“. Takú sme dopriali aj našim pacientom a klientom v Dome RAFAEL – centre zdravotnej a sociálnej služby v bratislavskej Petržalke. Vďaka úspešnému projektu, ktorý zastrešil Bratislavský samosprávny kraj, sme získali nový akordeón s príslušenstvom. Tento hudobný nástroj môžeme účinným spôsobom použiť na zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby. Pre klientov uskutočňujeme pestrú paletu aktivizačných, voľnočasových a duchovných aktivít a nezabúdame na ich narodeninové a meninové oslavy či slávenie rozličných sviatkov počas roka. Na týchto podujatiach uprednostňujeme spev ľudových piesní, ktoré radi podporíme hrou na akordeón.
V rámci projektu sa nám taktiež podarilo zabezpečiť posuvné dvere do zimnej záhrady v Dome RAFAEL. Týmto spôsobom vznikla nová terapeutická miestnosť, ktorá uzavrela voľný priestor a umožnila zachovať nerušený priestor na rôznorodé využitie, napríklad na stretnutia, biblioterapiu vrátane literárno-hudobných a iných posedení.
Vďaka zrealizovanému projektu tak máme v Dome RAFAEL nové miesto, kde môžeme prijímateľom sociálnej služby poskytovať sociálne terapie zamerané na udržiavanie a podporu ich bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb, a to aj s novým hudobným nástrojom.