Fašiangová slávnosť s pochovávaním basy
16. marca 2023

V utorok 14. februára sa v Dome RAFAEL uskutočnila fašiangová slávnosť s pochovávaním basy. Táto udalosť sa konala v spoločenskej miestnosti, kde sa zišli klienti špecializovaného zariadenia z oddelenia C spolu s klientmi DSS. S prípravami fašiangovej slávnosti pomáhali klienti DSS počas pracovných terapií. Prípravy pozostávali z výroby fašiangovej výzdoby, vyrábali si vlastné masky a pripravovali občerstvenie, ktoré sa následne na tejto spoločenskej udalosti podávalo.

Počas fašiangovej slávnosti panovala veľmi príjemná, veselá atmosféra, nechýbalo ani občerstvenie, hudba, tanec a spev . Hudobný sprievod zabezpečila pani harmonikárka Alenka C., ktorú klienti sprevádzali svojím spevom a veselým tancom. Klienti boli prestrojení za rôzne zaujímavé povolania, spevákov, hercov alebo za rozprávkové postavy.

Vyvrcholením slávnosti bolo symbolické pochovávanie basy. Napokon hudobné nástroje stíchli, zamestnanci a klienti v prestrojení vykonávali smútočný obrad sprevádzaný hlasným plačom a smiechom. Pochovaním basy sa ukončilo obdobie zábavy a nastalo obdobie pôstu.