Krížová cesta spoločne
27. apríla 2023

Pri príležitosti nadchádzajúcej Veľkej noci sme spoločne prešli krížovú cestu v Marianke, najstaršom mariánskom pútnickom mieste na Slovensku.

Krížová cesta je umiestnená v krásnej prírodnej scenérii Marianskeho údolia. Tvorí ju 14 zastavení, ktoré stoja na svahu pri ceste k Svätej studni.

Spoločne organizovanú krížovú cestu prešlo dňa 23.marca 2023 viacero zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov. Využili možnosť začleniť do svojej duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky aj krížovú cestu a zažili modlidbu, stíšenie, ale aj príjemnú prechádzku spoločenstva. Počasie prialo a tak vznikla vynikajúca príležitosť spojiť duchovné vyžitie s pohybom v krásnom prostredí na čerstvom vzduchu.