Kurz kinestetiky s finančnou podporou Nadácie EPH
1. decembra 2022

V mesiacoch október a november 2022 sme aj s finančnou podporou z Nadácie EPH zorganizovali v Dome RAFAEL 4-dňový základný kurz Kinestetika v  opatrovateľstve od Rakúskej kinestetickej spoločnosti. Prvá skupina našich zamestnancov, ktorá kurz absolvovala, mohla spoznať význam aktívneho pohybu a možnosti jeho využitia pri opatrovaní pacientov a klientov. 

Kurz bol rozdelený na dve 2-dňové časti. Októbrová prvá časť bola zameraná na porozumenie konceptu kinestetiky a možnosti jeho využitia pri práci s klientmi s obmedzenou pohyblivosťou. Po jej absolvovaní sa účastníci vrátili do svojej každodennej praxe, kde si mali možnosť vyskúšať to, čo sa na kurze naučili. Druhá novembrová časť kurzu bola zameraná praktickejšie, išlo v nej najmä o reflexiu skúsenosti a praktické aplikácie z oblasti práce s klientom. 

Absolventi kurzu sa naučili lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získali väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou a v neposlednom rade im vedomosti získané v kurze umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici.

Kurz kinestetiky viedla p. Alena Kubeš, ktoré je dlhoročnou trénerkou kinestetiky najmä v Rakúsku, Švajčiarsku a Českej republike.

Účastníci kurzu získali osvedčenie o jeho absolvovaní od Rakúskej kinestetickej spoločnosti.

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z Nadácie EPH.