Nadácia EPH podporila hospic v grantovom programe Zo života 2022
22. novembra 2022

V tomto roku nám Nadácia EPH v rámci grantového programu Zo života poskytla finančné prostriedky vo výške 5.000 eur na zabezpečenie prevádzky hospicu. Aj táto dotácia prispela ku kvalite poskytovanej starostlivosti hospicovým pacientom.
Prevádzka hospicu v Dome RAFAEL s kapacitou 14 lôžok, rovnako ako prevádzka iných hospicov na Slovensku, nie je možná bez dodatočných zdrojov financovania. V hospici ide o náročnú zdravotnú, ale aj sociálnu, psychologickú a duchovnú starostlivosť o pacienta a jeho rodinu a príspevky zo zdravotných poisťovní jednoducho nestačia pokryť prevádzkové náklady. Vďaka získaným finančným prostriedkom z Nadácie EPH sa nám podarilo nakúpiť lieky a zdravotnícky materiál pre hospicových pacientov a uhradiť časť faktúr za elektrickú energiu. Vďaka tomu môžu hospicoví pacienti dostávať kvalitnú starostlivosť a svoje posledné dni môžu prežiť dôstojne, bez bolesti a utrpenia.