Oživili sme časť lesoparku
4. novembra 2022

Vďaka finančnej podpore z Nadácie mesta Bratislavy sa nám podarilo oživiť a skrášliť časť petržalského lesoparku v okolí zdravotno-sociálneho zariadenia Dom RAFAEL.
O lesopark v bezprostrednom okolí Domu RAFAEL sa staráme dlhodobo. Tento projekt, realizovaný s podporou Nadácie mesta Bratislavy, sme zamerali na obnovu centrálneho priestoru lesoparku. Ten sa nachádza uprostred slučky ohraničenej mlatovým chodníkom a má rozlohu asi 300m2. Cieľom bolo tento priestor oživiť drobnou architektúrou a skrášliť ho výsadbou zelene a okrasných rastlín.
Vďaka projektu sa nám podarilo osadiť niekoľko prvkov drobnej architektúry: opornú drevenú konštrukciu pre popínavé rastliny, drevenú konštrukciu s pergolou pre hojdačku a drevené sedenie okolo stromu. Vytvorili sme tak celkom nové možnosti pre oddych a relax. Kruhová drevená lavička nabáda k posedeniu pod korunami stromu, jednoduchá hojdačka a šplhacie lano robí zas radosť detským návštevníkom.
V priestore uprostred slučky sme tiež vysadili nové okrasné trávy, kríky a kvety. Nová zeleň vhodne dopľňa osadené drevené prvky a skrášľuje priestor. Navyše invalidným návštevníkom lesoparku, ktorí sú limitovaní možnosťami pohybu, dovolí vďaka dreveným oporným konštrukciam pokochať sa aj výsadbou vo vzdialenejších častiach priestoru.
Výsadba aj navrhnuté prvky drobnej architektúry funkčne dopĺňajú existujúci stav v lesoparku. Citlivo reagujú na potreby komunity a súčasne pomáhajú vytvoriť, skvalitniť a oživiť prírodné prostredie.
Podstatnú časť práce na výsadbe sa nám podarilo zrealizovať svojpomocne formou brigádnickej činnosti. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli a pomohli nám skrášliť lesopark.