Staňte sa dobrovoľníkom

Hľadáme ľudí ochotných pridať ruku k dielu, venovať kúsok svojho času a časť svojho srdca seniorom v našom zariadení.

dom srdce ikona

Aktuálne ponúkame možnosť zapojiť sa v programe

„Príďte k nám na návštevu“

  • rozhovory, hranie spoločenských hier, prechádzka v lesoparku, čítanie, …
  • „len tak byť spolu“
  • 1-2 hodiny, 1x do týždňa

Ak máte záujem zapojiť sa do dobrovoľníckej služby, napíšte na psycholog@domrafael.sk alebo zavolajte na tel. 0904704816.