Spoločnosť DM je opäť našim štedrým darcom
13. januára 2023

Zamestnanci Domu RAFAEL mali v roku 2023 opäť možnosť oceniť dobrú vôľu, ochotu a skutočne štedrú pomoc od spoločnosti DM drogerie markt.

Už tradične koncom roka s blížiacim sa obdobím Vianoc hľadá vedenie Domu RAFAEL možnosti, ako sa zavďačiť našim zamestnancom –  opatrovateľom, sestrám, fyzioterapeutom, sociálnym terapeutom a lekárom, ktorí sa denne starajú o chorých a odkázaných a stretávajú sa s utrpením a bolesťou. Vianočné balíčky, ktoré vyskladáme zo sponzorských darov od rôznych štedrých firiem, potešia a vedia vždy vyčariť úsmev na tvárach našich zamestnancov. Medzi tými, ktorí nám darovali svoje výrobky, bola už druhý rok po sebe aj spoločnosť DM drogerie markt.

Sme povďační osobne p. Erike Valanecovej, stážistke z oddelenia marketingu a nákupu, ktorá ochotne a láskavo zareagovala na našu prosbu. Vďaka nej sme mali za krátky čas pripravené darčeky v najbližšej pobočke DM na nám. Hraničiarov.

Ďakujeme z Domu RAFAEL a prajeme celej spoločnosti DM drogerie markt všetko dobré v novom roku 2023.