Fyzioterapia

Rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov sú zamerané najmä na udržanie, obnovu a zlepšenie mobility a pohybových schopnosti pacienta, ktoré sú zmenené chorobou, úrazom alebo vekom.

Poskytujeme:

 • individuálne cvičenie s fyzioterapeutom, podľa stavu a diagnózy klienta
 • využitie špecializovaných metód – SPS systém, DNS, kineziotejp, mobilizačné techniky, aplikácia zrkadlovej terapie, PNF, cvičenie podľa Brunkowovej
 • starostlivosť a mobilizácia pooperačných rán
 • elektroliečba a ultrazvuková terapia
 • fototerapia – biolampa
 • hydroterapia – lokálny perličkový kúpeľ pre horné alebo dolné končatiny
 • motomed pre horné aj dolné končatiny – pasívne, asistované alebo aktívne pohybové cvičenie
 • motodlaha – po náhrade váhonosných kĺbov

Indikácie:

 • stav po cievnej mozgovej príhode
 • degeneratívne ochorenia kĺbov
 • vertebrogénne ochorenia kĺbov
 • poúrazové a pooperačné stavy
 • závratové stavy
 • parkinsonova choroba

Kontraindikácie:

 • onkologické ochorenia
 • závažné psychické poruchy
 • akútne zápalové stavy
 • nestabilné srdcové ochorenia
 • ťažké respiračné stavy

Fyzioterapeuti denne spolupracujú s ostatnými členmi zdravotníckeho tímu a s lekármi Domu RAFAEL. V prípade potreby konzultujú postupy s externou rehabilitačnou lekárkou.