V Dome RAFAEL sme spomínali na zosnulých
20. novembra 2023

V duchu kresťanskej viery a nádeje sme v Dome RAFAEL spomínali na zosnulých. V pondelok 6. novembra 2023 sa v pirestoroch lesoparku uskutočnila pietna slávnosť, ktorá mala duchovný aj spoločenský ráz. Na pobožnosť boli pozvaní najmä pozostalí našich klientov, ktorí odišli do večnosti počas uplynulého roka. Na slávnosti sa zúčastnili aj klienti, ich príbuzní a zamestnanci, aby všetci ako jedno spoločenstvo vyprosovali pre duše zosnulých večnú blaženosť v nebi. Pôsobivá bola aj výzdoba vrátane reprodukcie obrazu  od Záborského „Duša pred nebeskou bránou“, na ktorom boli vypísané krstné mená 84 zosnulých.

Všetci prítomní vyjadrili vďaku zamestnancom, ktorí súcitne sprevádzajú klientov a pacientov pri ich posledných dňoch života v Dome RAFAEL a vyjadrili vďaku evanjelickým a katolíckym kňazom i celému tímu dobrovoľníkov za ich obetavú službu chorým a zomierajúcim.

Po skončení pobožnosti sa konalo pre prítomných  malé pohostenie v priestoroch recepcie.

– Maj –