Zlepšujeme kvalitu prostredia v petržalskom lesoparku
7. novembra 2022

Revitalizácia a postupné úpravy petržalského lesoparku v bezprostrednom okolí Domu RAFAEL sú našim dlhodobým cieľom. V projekte, ktorý finančne podporila Nadácia SLSP, sa nám podarilo vysadiť viac ako 40 ks stromov, vysadiť nové okrasné rastliny a doplniť nový mobiliár.
Vysadenie stromov sme situovali do vzdialenejšej časti lesoparku, ktorá priamo susedí s frekventovanou Kutlíkovou ulicou. Pod odborným dohľadom spolupracujúceho krajinného architekta a v spolupráci s dobrovoľníkmi sme vysadili 40 ks vzrastlých stromov. Tie v budúcnosti vytvoria izolačnú bariéru a ochránia centrálnu časť lesoparku od hluku a prachu z rušnej ulice.
V centrálnej časti lesoparku sa nám podarilo vysadiť novú okrasnú zeleň a osadiť aj niekoľko prvkov mestského mobiláru: pribudli štyri nové parkové lavičky, šesť drevených zvýšených kvetináčov a tri exteriérové odpadkové koše. Všetky pomáhajú vytvoriť príjemnejšie, čistejšie a bezpečné prostredie pre návštevníkov lesoparku, vrátane tých na invalidných vozíkoch a nemocničných posteliach.
Ďakujeme dobrovoľníkom zo spoločnosti Soitron a.s. za ich výdatnú pomoc a účasť na brigade.
Ďakujeme Nadácií SLSP za finančnú podporu tohto projektu.